شرکت ترموکالر فعال در زمینه تولید مرکب چاپ اهم اهداف خود را بدین ترتیب اعلام می دارد: 

  • رعایت استاندارد ها و تلاش در جهت بهبود مستمر کیفیت محصولات و افزایش رضایت مشتریان گرامی.
  • توسعه منابع انسانی به عنوان با ارزش ترین سرمایه سازمان از طریق بکارگیری نیروهای متخصص و آموزش دیده و اثربخش و تلاش در جهت آموزش، حفظ و ارتقاء دانش و یادگیری سازمان.
  • حفظ و افزایش سودآوری، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری. 
  • حفظ و افزایش سهم بازار از طریق ارتقاء کیفیت محصولات و افزایش فروش.
  •  فراهم نمودن محیط کار مناسب و ایجاد مشارکت بین کارکنان در تصمیم گیری های سازمانی.  
  • توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات. 
  • بهبود مداوم فرآیند ها و افزایش بهره وری.