سفید ۹۰۵۰

white

زرد ترانس ۱۵۰۸

yellow 1502

زرد فول ترانس ۱۵۰۴

yellow 1504

زرد اپک ۱۵۰۲

yellow 1502

زرد ترانس ۱۵۰۷

yellow 1508

نارنجی ۱۷۰۳

orange

مجنتا ۱۹۰۳

magenta

قرمز وینستونی ۱۹۰۶

red winstone

قرمز گوجه ای 1908

red tomato

قرمز وارم ۱۹۱۱

red warm

قرمز مارلبروئی ۱۹۱۲

red marlboro

سایان ۲۰۲۱

cyan

سرمه ای 3808

reflex blue

بنفش ۴۰۱۱

purple

سبز روشن ۶۰۳۶

light green

سبز تیره ۶۰۳۷

green

مشکی ۸۱۱۲

black 8112

مشکی ۸۱۱۳

black

طلایی ۹۰۰۰

gold 1

نقره ای

silver