ترموکالر
در حال بارگزاری ...

لاک ضد خش سری 3031

مشخصــــات : مناسب جهت مرکب های BOPP-AL-PE -PET

مشخصات ویژه : باعث مقاومت خوب فیلم درمقابل خراشیدگی می باشد.

 

خواص فیزیکی و شیمیایی :

 

نوع حــلال : اتیل استات و ایزوپروپانل

مقاومت حرارتی :  5±200 درجه سانتیگراد

درصد ماده جامد : 1±22

ویسکـوزیتــه : 13 ثانیه  با فوردکاپ شماره 4 و دمای 25درجه سانتیگراد

مقدار مصرف : بستگی به مرکب مورد استفاده و مقاومت خراشیدگی مورد نظر دارد.

حداقل مصرف : 3% می باشد.

بسته بندی : حلب 17کیلوگرمی

انبــارداری :  شش ماه پس از تولید می باشد, زمان انبارش تا یک سال در صورت بسته بودن ظرف و شرایط نگهداری مناسب قابل تمدید است.

شرایط انبارداری : 20 الی 30درجه سانتیگراد درمحیط خشک و دور از نور آفتاب.

توصیه : درزمان مصرف به علت ته نشینی بایستی همزده شده و یکنواخت گردد.