ترموکالر
در حال بارگزاری ...

مرکب ترمو سوپر سری AL

مشخصــــات  : مرکب چاپ فــلکسوگرافی و هلیـوگراور مناسب جهت چاپ ازرو

مشخصات ویژه : براقیت بالا ، قدرت رنگدهی بالا، انتقال خوب مرکب ، چسبندگی عالی ، مقاومت بالا درمقابل فک حرارتی ( 180 درجه سانتیگراد الی 240 سانتی گراد به مدت 2 ثانیه) .

انواع ماشیـــــن چاپ : فلکسو و هلیوگراور

انواع لفافهای قابل چاپ  : فویلهای آلومینیوم دارای لاک پرایمر و پلی استر چاپ از رو لامیناسیون

خواص فیزیکی و شیمیایی :

نوع رنگدانه : عالی و معدنی

نوع رزین : رزین های مصنوعی و طبیعی

نوع حلال : الکل و استر

مقاومت نوری : 4-8 ( بستگی به نوع رنگ )

مقاومت دربرابر فک حرارتی : دمای 180 الی 240 درجه سانتی گراد در 2 ثانیه

چسبندگی : 5

ویسکـوزیتــه : مینیمم 35 ثانیه در 25 درجه سانتیگراد

زمان خشک شدن : مدت 15 الی 30 ثانیه در دمای 25 درجه سانتیگراد

حلال رقیق کننده برای فلکسو : الکل ایزوپروپانل / اتیل استات 3/1 یا 2/1

حلال رقیق کننده برای هلیوگراور: الکل ایزوپروپانل / اتیل استات 1/1

تسریع کننده زمان خشک شدن : اتیل استات

تاخیردهنده زمان خشک شدن : اتیل گلیکول یا اتوکسی پروپانل

بسته بندی : حلب 25 و 30 کیلوگرم

انبارداری : مدت 6 ماه دردمای 20 الی 25 درجه سانتیگراد