ترموکالر
در حال بارگزاری ...

مرکب ترمو فلکس سری 1350

مشخصــــات  : مرکب چاپ فـلکسوگرافی و هلیوگـراور منـاسب جهت لامینـاسیون وچاپ ازرو

انواع ماشیـــــن چاپ : فلکسو و هلیو

انواع لفافهای قابل چاپ  : انواع فیلمهای پلی پروپیلن شفاف و صدفی ، پلی پروپیلن متالایز دارای لاک پرایمر و انواع کاغذ

خواص فیزیکی و شیمیایی :

نوع رنگدانه : عالی و معدنی

نوع رزیــن : مصنوعی و طبیعی

نوع حــلال : الکل و استر

مقاومت نوری : 4-8 ( بستگی به نوع رنگ )

مقاومت دربرابر فک حرارتی : 155 درجه سانتیگراد

چسبندگــی : خوب

ویسکـوزیتــه : مینیمم 30 ثانیه در 25 درجه سانتی گراد

زمان خشک شدن : مدت 5 الی 9  ثانیه در دمای 25 درجه سانتیگراد

حلال رقیق کننده برای فلکسو : الکل ایزو پروپانل / اتیل استات  1/1

حلال رقیق کننده برای هلیــو : الکل ایزو پروپانل / اتیل استات 1/3

تسریع کننده زمان خشک شدن : اتیل استات

تاخیردهنده زمان خشک شدن : اتیل گلیکول

بسته بندی : 20 – 25 کیلوگرم بر حسب رنگ

انبــارداری : مدت 6 ماه دردمای  20  الی 25 درجه سانتیگراد