ترموکالر
در حال بارگزاری ...

مرکب ترمو پلی اتیلن سری 1353

مشخصــــات  : مرکب چاپ جهت مصارف چاپ از رومناسب محصولات منجمد

مشخصات ویژه  :  مقاومت عالی دربرابرساییدگی ، مقاومت بالادربرابرفک حرارتی ، انتقال خوب مرکب , عدم شکنندگی در دمای پایین

انواع ماشیـــــن چاپ : فلکسو و هلیو گراور

لـفافهای قابل چاپ  : انـواع فیلمهـای پلـی اتیـلن شیـری و معمولی، پلـی پروپـیـلن متـالایـز (لاک پرایمرخورده) ، انواع کاغذ

خواص فیزیکی و شیمیایی :

نوع رنگدانه : عالی ومعدنی

نوع رزیــن : مصنوعی و طبیعی

نوع حــلال : الکل و استر

مقاومت نوری : 4-8 ( بستگی به نوع رنگ )

چسبندگــی :  مناسب

ویسکـوزیتــه : 30 الی 35 ثانیه در 25 درجه سانتی گراد

زمان خشک شدن : مدت 5 الی 9 ثانیه در دمای 25 درجه سانتیگراد

حلال رقیق کننده برای فلکسو : الکل ایزو پروپانل / اتیل استات  3/1 یا 2/1

حلال رقیق کننده برای هلیــو : الکل ایزو پروپانل / اتیل استات 1/1

تسریع کننده زمان خشک شدن : اتیل استات

تاخیردهنده زمان خشک شدن : اتیل گلیکول

بسته بندی : حلب 20 و 25 کیلوگرم با توجه به نوع مرکب

انبــارداری : مدت 6 ماه دردمای  20 الی 25 درجه سانتیگراد