ترموکالر
در حال بارگزاری ...

مرکب ترمو پلی استر سری 1380

مشخصــــات  : مرکب چاپ جهت لامیناسیون

انواع فیلم های قابل لمینت : مناسب بر روی فیلم های پلی استر شیمیایی که متعاقباً با فیلم های BOPP , CPP ، پلی اتیلن و پلی استر شفاف لمینت میگردد ( لمینت با فویل آلومینیوم و متالایز توصیه نمیشود )

انواع ماشیـــــن چاپ : فلکسو و هلیو ( ترجیحاً هلیوگراور )

انواع لفافهای قابل چاپ  : فیلمهای پلی استر شیمیایی ( برای چاپ تک لایه ، چاپ از رو وفیلم پلی استر کرونا مناسب نمی باشد )

خواص فیزیکی و شیمیایی :

نوع رنگدانه : عالی ومعدنی

نوع رزیــن : مصنوعی و طبیعی

نوع حــلال : الکل و استر

ماده خشک : مرکبهای رنگی 31 ± 2 درصد و برای مرکب سفید 45 ± 2 درصد میباشد

چسبندگــی : با چسب اسکاچ کنده نشود

ویسکـوزیتــه : مینیمم 35 ثانیه در 25 درجه سانتی گراد

زمان خشک شدن : مدت 5 الی 9 ثانیه در دمای 25 درجه سانتیگراد

حلال رقیق کننده برای فلکسو : الکل ایزو پروپانل / اتیل استات  1/1

حلال رقیق کننده برای هلیــو : الکل ایزو پروپانل / اتیل استات با نسبت 1/1 تا 1/3 یا اتیل استات خالص

تسریع کننده زمان خشک شدن : اتیل استات

تاخیردهنده زمان خشک شدن : اتیل گلیکول

بسته بندی : حلب 20 و 25 کیلوگرم

انبــارداری : مدت 6 ماه  دردمای  20  الی 25 درجه سانتیگراد