ترموکالر
در حال بارگزاری ...

مرکب ترمو PVC سری 1370

مشخصــــات : مرکب چاپ جهت چاپ از رو و چاپ از زیر

مشخصات ویژه  : براقیت بالا و چسبندگی عالی روی فیلم پی وی سی

انواع ماشیـــــن چاپ : هلیو

انواع لفافهای قابل چاپ  : فیلمهای پی وی سی

خواص فیزیکی و شیمیایی :

نوع رنگدانه : عالی و معدنی

نوع رزیــن : مصنوعی و طبیعی

نوع حــلال : استر

مقاومت نوری : 4-8 ( بستگی به نوع رنگ )

چسبندگــی : 5

ویسکـوزیتــه : مینیمم 30 ثانیه در 25 درجه سانتی گراد

زمان خشک شدن : مدت 5 الی 7 ثانیه در دمای 25 درجه سانتیگراد

حلال رقیق کننده برای هلیــو : اتیل استات

تسریع کننده زمان خشک شدن :  اتیل استات

تاخیردهنده زمان خشک شدن : اتیل گلیکول

بسته بندی : حلب 20 و 25 کیلوگرم

انبــارداری : مدت یک سال دردمای  10  الی 30 درجه سانتیگراد