ترموکالر
در حال بارگزاری ...

Over print سری 9920

مشخصات: مناسب جهت کوت روی فیلم opp و پلی اتیلن

مشخصات ویژه: مقاومت عالی در برابر خراشیدگی چسبندگی عالی

انواع کوتینگ: فلکسو وهلیو

انواع لفاف های قابل کوت: انواع فیلم های BOPP و پلی اتیلن

 

خواص فیزیکی وشیمیایی

نوع رزین: رزین های طبیعی و مصنوعی

نوع حلال: اتیل استات و الکل ایزوپروپیل

مقاومت دربرابر حرارت: 5+190 درجه سانتیگراد

چسبندگی: عالی

ویسکوزیته:30ثانیه با فوردکاپ شماره 4

حلال رقیق کننده در فلکسو: اتیل استات وایزوپروپیل الکل با نسبت 1:1 و1:2 به ترتیب

حلال رقیق کننده در هلیوگراور: اتیل استات به تنهایی و یا نسبت 1:1 اتیل استات و ایزوپروپیل الکل

تسریع کننده خشک شدن: اتیل استات

تأخیردهنده خشک شدن: اتیل گلیکول ویا متوکسی پروپانل

بسته بندی: 20کیلویی

زمان انبارداری: شش ماه پس از تولید درظرف درب بسته

ویسکوزیته در زمان مصرف: 17 الی18 ثانیه در هلیوگراور و20 الی 25در فلکسو(فوردکاپ شماره4 در 25درجه سانتیگراد)

میزان مصرف برروی سطح: 5/1 الی 2 گرم درمتر مربع

درصد جامد: 30 %